Dạy cắm xe cưới

Học viên sẽ được hướng dẫn cách đặt xốp lên xe oto mà không cần sử dụng

băng dính. Hướng dẫn cách phân bố hoa trên xe oto, cách tết nơ maquinas de slots online

và hoa, cắm mô hoa lớn, nhỏ.
Một số kiểu xe cưới:

ai-hoa-e-ap-loi-yeu-thuong-5(1).jpg” title=”xe cuoi” width=”350″ height=”266″ />

day cam xe cuoi


Ảnh kỷ niệm:
zp8497586rq